Program

Ladda programschema (xlsx) >>

”Kod till begrepp” under NORDLEK 2021

 Allspel, samdanser: Spelmännen träffas för att tillsammans öva melodierna till de samdanser vi valt för stämman.

Dans i paviljongen: Allmän dans till orkester på ön Viikinsaari.

Dans 5-kamp: Lekfull danstävling med fem utmanande moment.

Dansworkshop: En timmes intensivpass med danslärare som lär ut dansteknik och danser.

Festtåg: Parad genom Tammerfors där vi önskar att alla som deltar bär folkdräkt. Först i festtåget går en fanborg med Nordleks fana och de nationella flaggorna. Framför varje nation den nationella flaggan och förenings-/förbundsfanor. Vi vill gärna ha sång, musik och dans i festtåget!

Finland spelar och dansar: Konsert där ett urval av de bästa finländska spelmans- och dansgrupperna uppträder.

Flashmob: Överraskningsprogram på olika ställen under stämman.

Folkjam: Gymnastik till folkmusik baserad på rörelsemönster från folkdansen. Folkdansarnas egen aerobic/zumba.

Folkmusikkurs, proffs: Workshops som leds av de proffsmusiker vi bjudit in som artister och lärare till NORDLEK 2021.

Gudstjänst: En gudstjänst med folkliga psalmer, folklig musik och folklig dans.

Hantverksworkshop: En timmes pass med hantverkslärare där deltagarna får pröva på olika hantverk.

Historiska danser: Salongsdanser, baldanser, högreståndsdanser från 1700- och 1800-talen.

Kvällsdans: Ledd dans där nationerna avlöser varandra med 1 timmes mellanrum. Varje pass inleds med nationens samdans för NORDLEK 2021.

Nationellt program: Nationella program som koreograferats och övats på förhand i de nordiska länderna. Under övning på NORDLEK 2021 finslipas intåg, uppställningar och uttåg. Kom ihåg att även involvera spelmän i de nationella programmen!

Nationsdag: En timme där varje nation får en möjlighet att presentera en del av sin folkkultur i forma av musik, dans, hantverk, mattraditioner, mm. Låt fantasin flöda!

Nattdans: Fri dans till fritt spel under nattens timmar.

Nordens barn: En konsert med program som barnen övar in under veckan i Tammerfors.

Nordisk bal: Högtidlig bankett/middag och därefter bal till levande musik. Klädseln är borgerlig festklädsel från 1700-tal eller 1800-tal och danserna är högreståndsdanser från de nordiska länderna. Danserna övas under vintern och finslipas av baldeltagarna dagen före balen.

Nordisk folklore: Konsert där framstående amatörgrupper från de olika länderna visar upp sin folkkultur.

Nordisk mix: Vi dansar samdanser från tidigare NORDLEK runtom i Norden. Instruktörer från de olika nationerna turas om att leda dansen.

Nordisk spelmix: Spelmännen träffas för att spela melodier från tidigare NORDLEK-stämmor.

Poppi (fi. Kyykkä): Ett traditionellt karelskt kägelspel med kubbar som ska fällas med kastkäppar (max längd 85 cm och max diameter 8 cm). Poppi kan spelas individuellt, i par eller i lag med fyra personer.

PR-uppvisning: Under NORDLEK 2021 vill föra fram folkdans- och folkmusik på bred front till allmänheten i Tammerfors. Vi önskar att många grupper svarar på vårt önskemål så att vi kan ha PR-uppvisningar på flera ställen under stämman.

Pubjam: Spelmän och spelmansgrupper spelar fritt. Unplugged.

Pubkonsert: Spelmän/spelmansgrupper uppträder enligt spellista. Ljudteknik tillgänglig.

Sillfrukost: En härlig brunch med saltiga bitar av olika slag på söndag förmiddag efter att vi dansat hela natten och fräschat upp oss i tältbastun.

Skinnkompasse: Solodans över trästickor. Folklig förvrängning av franskan ”les cinque pas”, de fem stegen. På NORDLEK 2021 dansar vi en variant som är nedtecknad i Kyrkslätt i Nyland. Dansen finns i flera varianter och kallas också t.ex. slinkepass.

Stämmoavslutning: Formellt tillfälle där vi önskar att alla bär folkdräkt.

Stämmoöppning: Formell tillställning där vi önskar att alla har folkdräkt.

Veteranträff: En träffpunkt för de deltagare som deltagit i minst tre tidigare NORDLEK och nu har fullbordat en cykel med NORDLEK i fyra olika länder. Föredrag och diskussion om vår gemensamma framtid och våra gemensamma minnen.

Visstuga: Varje nation hämtar med sig sångledare, visor och texter till stämman. I visstugorna delar vi med oss av vår nordiska sångskatt.