Välkomna på NORDLEK 2021 i Tammerfors!

Man och kvinna i folkdräkt dansar.

Bild: Katarina Westerholm och Johnny Sved ledar polonäs i Grankulla 2016. (c) Timo Hukkanen.

Om knappt ett år kommer Förbundet Nordleks folkdans- och folkmusikstämma att arrangeras i Tammerfors 20–25.7. NORDLEK-stämmor arrangeras vart tredje år och alternerar mellan Finland, Norge, Danmark och Sverige i nämnd ordning i en tolvårscykel. Under mellanåren har Island och självstyrelseområdena Färöarna, Grönland och Åland ordnat nordiska stämmor, förra sommaren ordnade Åland sin första stämma inom Nordleksamarbetet.

NORDLEK är en stämma för alla åldrar, men för barn och ungdom ordnas med samma treårsintervall BARNLEK. Senaste BARNLEK ordnades på Färöarna och i år skulle BARNLEK ha ordnats i Mölnlycke i Sverige. Tyvärr fick vi på våren en pandemi orsakad av ett nytt coronavirus och när samhällena stängdes ner för att minska riskerna för spridning av sjukdomen Covid-19 måste BARNLEK i likhet med många andra kulturella evenemang ställas in. Beslut om när och var nästa BARNLEK ordnas har ännu inte fattats, men sannolikt är året 2023 och landet antingen Sverige eller Finland.

Sommaren 1920 ordnades den allra första nordiska folkdansstämman i Stockholm och det nordiska samarbetet firar därmed 100 år i år. Jubileet kommer även att uppmärksammas i Tammerfors. På kulturcentrum Laikku sätts en utställning över Nordleks historia upp och Folkdansringen har fått i uppdrag att planera och arrangera en jubileumsföreställning. Vår riksinstruktör Annette Westerholm leder arbetet med bistånd av Gunnel Biskop som kan vår historia och Emma Småros som expert på medieteknik.

Öppningsceremonin och avslutningen planeras gemensamt av Marcus Blomberg och Rami Meling. Marcus har lång erfarenhet av Nordleksamarbetet och vi kan tryggt se fram emot öppning och avslutning med både nytänk och bekanta högtidliga moment. Före själva stämman kommer vi också att arrangera ett nordiskt ungdomsläger. Här håller Heidi Palmu i trådarna. Detta blir det fjärde ungdomslägret som ordnas före NORDLEK-stämma och Heidi har kunnat intervjua personer som deltagit i de tre tidigare lägren. Ett bra utgångsläge för vår inspirerande ungdomsledare!

Det mesta av stämman kommer att försiggå i stadsdelen Pynike (fi. Pyynikki) och omkring Tammerforsen. Stämmans kansli kommer att finnas i Kulturcentrum Laikku där Suomen Nuorisoseurat och Pispalan Sottiisi har sitt kontor. Stämmokommittén har skrivit avtal med Pispalan Sottiisi som står för de praktiska arrangemangen och kontakterna till Tammerfors stad. Det är ett erfaret gäng med Jukka Heinämäki i spetsen som årligen också arrangerar Folklandiakryssningen och vartannat år Pispalan Sottiisi.

För salongsdansarna har något av en dröm gått i uppfyllelse. Tammerfors har gått med på att hyra ut stadshuset för balen med historiska danser. Det har ofta varit en utmaning att hitta historiska byggnader med en tillräckligt stor sal för att ordna balen. I Tammerfors får balen en verkligt högtidlig inramning.

Nya koncept som vi planerat in är nordiska mästerskap i skinnkompasse och ett dansmaraton som går natten igenom i Pynike bollhall. Vi börjar på lördag kväll klockan åtta och dansar och spelar till söndag morgon klockan åtta! Efteråt väntar en varm bastu bollhallens gård och klockan tio är sillfrukosten dukad inne i bollhallen. Nu har vi en hel vinter på oss att höja konditionen så vi orkar med både skinnkompassmästerskap och dansmaraton.

Som arrangörer räknar vi med att pandemin antingen kommer att ebba ut eller att det till nästa sommar åtminstone skulle finnas fungerande vaccin mot viruset. En stor del av de aktiva folkdansarna och spelmännen finns i någon riskgrupp och social dans på NORDLEK innebär oundvikligen att man under en kväll håller i hundratals andra människor och delar luft med samma människor som under en dans i snabbare tempo kan bli ordentligt andfådda.

Jag får medge att det är lite nervöst att följa med hur epidemin nu blossat upp igen efter att man släppt på restriktionerna i områden där man redan haft rätt god kontroll på smittoläget. Vi följer med läget och hoppas på det bästa och fortsätter nu att planera och förbereda stämman enligt plan så att vi nästa sommar kan arrangera en lyckad stämma för alla som längtar efter nordisk folkmusik och folkdans.

Johnny Sved, stämmokommitténs ordförande NORDLEK 2021